Home Gallery
Webboard About Us
 
Main Site
 

Home
Webboard
Gallery

 
 
About Us
 

Background
ObjectiveMap Interview

 
 
Contact Us
 

Support
Teacher
Webmaster

 
 
Site Banner
 


facebook

f0nt.com

 
 
Site Next Door
 
Banner Exchange
 
 
Site Counter
   
 
 
 

ยินดีต้อนรับสู่บ้านเด็กเร่ร่อน.com

          พี่ทุกคนดีใจที่ได้มีโอกาสพบกับน้องที่บ้านแห่งนี้ น้องทุกคนน่ารัก
    และพวกพี่ก็มีความสุขที่น้องสนุกกับกิจกรรมที่ได้ร่วมกันจัดให้


          มูลนิธิแห่งนี้ เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนและเด็กที่มีปัญหาทาง
    ครอบครัว หากคุณคือคนที่รัก และสงสารเด็กเหล่านี้พวกเราขอเชิญชวน
    มาร่วมกันพัฒนามูลนิธิแห่งนี้ เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาของ
    เด็ก และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียน ได้มีที่อยู่อาศัย           สุดท้ายพวกเราในฐานะกลุ่มที่มาบำเพ็ญประโยชน์กลุ่มหนึ่ง ก็ขอฝาก
    มูลนิธิแห่งนี้ให้เพื่อนๆ ทุกคนเข้ามาช่วยกันดูแลด้วยนะครับ...